Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 65 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 58 คน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 323 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 446 คน] เมื่อ 19 ธ.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1