Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 648 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2561
คู่มือคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 369 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2560
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1424 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1147 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1