Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
 
งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 93 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 02 มิ.ย. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 116 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 03 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 123 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2564
งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 129 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2563
งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6