Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2553-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 902 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1