Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 65 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 58 คน
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล [อ่าน 66 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2564
รับโอนพนักงานส่วนตำบล [อ่าน 202 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 733 คน] เมื่อ 13 ก.ย. 2561
รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 [อ่าน 872 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2556
ประกาศรับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1023 คน] เมื่อ 11 ก.ย. 2555
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1262 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2553
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 871 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 828 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2553
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 867 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2553
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 663 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2552
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 615 คน] เมื่อ 25 ก.ย. 2552
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 727 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2552
ประกาศรับโอนย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 654 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2