Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร รับโอนพนักงานส่วนตำบล
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นักจัดการงานทั่วไป ปก. / ชก.   จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. / ชง.  จำนวน 1 อัตรา

3. นายช่างโยธา ปง. / ชง. จำนวน 1 อัตรา

สนใจสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-337737 (งานการเจ้าหน้าที่)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564