Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   

 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หัวไทร จำนวน 17 บ่อ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564