กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2565


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้มอบนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 3.การปรับปรุง ทบทวน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**