กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่  1 - 17 มีนาคม 2565 อบต.หัวไทร ภายใต้การนำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตตำบลหัวไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565    อ่าน 90 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**