กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2563 อบต.หัวไทร ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.หัวไทร โดยมีการจัดอบรมจิตอาสาด้วยหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทานมีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563    อ่าน 464 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**