Untitled Document
 
 
 
แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2565:อ่าน 44 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 86 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 133 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 116 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 114 คน
 
ชาวตำบลหัวไทร ร่วมใจลดขยะ
 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
ขยะมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 09 มิ.ย. 2564
ขยะมูลฝอยและการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 137 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2564
หลักการจัดการขยะ 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2564
ความรู้ทั่วไปพลาสติกและโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 136 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ 3 Rs ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 156 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งหน้ากาก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 143 คน] เมื่อ 17 เม.ย. 2563
การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 312 คน] เมื่อ 15 พ.ค. 2561
อันตรายจากกล่องโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 301 คน] เมื่อ 26 ม.ค. 2561
รักษ์โลกได้ ใช้พลาสติกเป็น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 654 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2560
มาลดขยะด้วย 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 543 คน] เมื่อ 14 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1