Untitled Document
 
 
 
แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2565:อ่าน 44 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 86 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 132 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 116 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 114 คน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 687 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2561
คู่มือคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 403 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2560
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1471 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1189 คน] เมื่อ 15 ก.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1