Untitled Document
 
 
 
แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2565:อ่าน 44 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 87 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 133 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 117 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 114 คน
 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 307 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 285 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 274 คน] เมื่อ 26 ก.ค. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 291 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 284 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 277 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2561
ตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 254 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1