ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2558