ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
   
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 7) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตสมเอกสารแนบ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2558