รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม ระกาศเรียกและนัดประชุมสภา อบต.หัวไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2557