รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558