รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม ประกาศเรียกและนัดประชุมสภา อบต.หัวไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2558