รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภา อบต.หัวไทร สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2557