ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณภาพน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร สามารถอุปโภคได้
   
 
   ด้วย อบต. หัวไทร ได้นำส่งตัวอย่างน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ ปรากฏว่ามาตรฐานน้ำบาดาลสามาถอุปโภคได้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2558