ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สอบข้อเขียน)
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สอบข้อเขียน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมานี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2557