ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (สอบข้อเขียน) ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557