รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภา อบต.หัวไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556