ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร ประกาศรับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5
   
 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน ๑ อัตรา สนใจติดต่อ 075-337737
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2556