รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม การเรียกและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
   
 
   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ประกาศเรียกประชุมและนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557