การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
   
 
    แผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2554