แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ – พ.ศ. 255๙ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2555