ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร ประกาศรับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
 
   ประกาศรับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2554