Untitled Document
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร รับโอนนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
 
   

 อบต.หัวไทร รับโอนนายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา  สนใจติดต่อ 0 7535 5963

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564