Untitled Document
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร รับโอนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
   
 
   

อบต.หัวไทร รับโอนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 075-355963

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2563