Untitled Document
 
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
     
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2563