Untitled Document
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า:อ่าน 27 คน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันอนามัยสิ่งแวด..:อ่าน 51 คน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุ..:อ่าน 39 คน กาาประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวั..:อ่าน 41 คน การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต และต..:อ่าน 55 คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่และระเบียบฯ
   
 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21–30 มีนาคม 2561 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 7 ราย และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เนื่องจากขาดคุณสมบัติฯ จำนวน 6 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2561