Untitled Document
 
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา
     
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2559