กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้
รายละเอียด :
    

วันที่ 6 มีนาคม 2563 อบต.หัวไทร ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  อสม.กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในการนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลหัวไทร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโรคดังกล่าว พร้อมวิธืป้องกันตัวเอง และฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันตัวเอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563    อ่าน 359 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**