กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อบต.หัวไทรได้จัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวินัย  รู้จักสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งความกล้าแสดงออกในทางที่ดี ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการประกวดวาดภาพ การประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก การประกวดคัดลายมือ การแสดงจากนักเรียน และการละเล่นเกมส์ต่างๆสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**