กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทักษะความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.หัวไทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวไทร และวิทยากร สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งชุดกู้ภัย พนง.ดับเพลิง เทศบาลตำบลหัวไทร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2562    อ่าน 123 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**