กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19






































รายละเอียด :
    อบต.หัวไทร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการมหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความสามัคคีให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร และเพื่อคัดเลือกนักกีฬา นักกรีฑา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562    อ่าน 149 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**