กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อบต.หัวไทร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตลอดถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คำสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562    อ่าน 134 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**