กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการฝึกอาชีพและสร้างเสริมอาชีพให้กับประชาชน ปี 2562
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 12-17กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อบต.หัวไทร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอาชีพและสร้างเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีความรู้ทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยและเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งการฝึกอาชีพดังนี้ 1.หลักสูตรการทำอาหาร 2.การทำขนม 3.หลักสูตรการเพ้นท์ผ้า4.หลักสูตรการงานประดิษฐ์ประเป๋าหิ้วแฮนด์เมด5.หลักสูตรการทำสบู่เหลว 6.หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย  ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 64 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**