กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2562 อบต.หัวไทร ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ 12 หมู่บ้านของตำบลหัวไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของประชาชน และทำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**