กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแกะรูปหนังตะลุง) ประจำปี 2562


รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แกะรูปหนังตะลุง) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวใต้ และมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ตลอดจนเป็นอาชีพได้ในอนาคต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2562    อ่าน 126 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**